Servicepunt

Facilitair Management & Vastgoed

De medewerkers van de directie Facilitair Management & Vastgoed (FMVG) maken zich dagelijks sterk voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten die aansluiten op de vraag vanuit de universitaire gemeenschap.

De TU Delft scoort hoog op internationale universiteitsranglijsten. Voor behoud en versterking van die toppositie is het belangrijk dat de TU Delft voortdurend investeert in de kwaliteit van alle gebouwen en voorzieningen van de campus. Dan bieden de gebouwen en voorzieningen excellente ondersteuning en bedrijfscontinuïteit voor onderwijs, onderzoek en de samenwerking (kennisvalorisatie) met hi-tech bedrijfsleven.

FMVG zet daarom in op excellente voorzieningen en ondersteuning voor het primaire proces van de TU Delft als geheel, en daarbinnen van alle faculteiten. Het thema duurzaamheid vormt hierin een belangrijk onderdeel.

FMVG wil graag excelleren op haar vakgebied en de TU Delft actief ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen. Vanuit de kennis van de primaire processen binnen de TU Delft en de kennis van facilitair management en vastgoed blijft de directie FMVG zich voortdurend ontwikkelen. Kortom, wij streven ernaar om, voor zowel studenten als medewerkers, een aangename studie- en werkomgeving te creëren.

Vastgoed en voorzieningen ondersteunen onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Door efficiënter met de beschikbare vierkante meters om te gaan, duurzamer te bouwen en in het algemeen ruimten meer multifunctioneel  te benutten, besparen we op de kosten voor het vastgoed. Dat komt ten goede aan de primaire taken van de TU Delft.

FMVG biedt een breed palet aan producten en diensten. De medewerkers van de directie houden zich bezig met het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwprojecten en renovaties, maar ook met het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen. Uiteraard behoort het leveren van energie en facilitaire producten en diensten ook tot de verantwoordelijkheden van de directie.

Het doel is te zorgen voor een hogere verblijfskwaliteit en het creëren van plaatsen die inspireren en ontmoetingen faciliteren, zowel in de universiteitsgebouwen als op de campus. Die campus faciliteert het soort ontmoetingen en interactie dat nodig en gewenst is voor eigentijds onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

FMVG zet de klant centraal. De servicepunten in de gebouwen spelen hierin een belangrijke rol. Het servicepunt is het eerste aanspreekpunt van FMVG. U kunt hier terecht kunt met vragen of problemen op het gebied van facilitaire dienstverlening. Zij zijn graag bereid u te helpen. Uiteraard kunt u bij het secretariaat van FMVG ook altijd terecht met uw vragen.

Deze site geeft informatie over de organisatie van de directie, de dienstverlening, werkzaamheden, activiteiten en projecten op de campus en over studentenhuisvesting.

Naam auteur: webredactie-mc
© 2015 TU Delft

Metamenu